• Relax on the Rock
  • Beautiful Beaches
  • Rain Forest
  • Boat Fishing
  • Water Jumping
  • Native Culture
Smaller Default Larger

การลอยอังคาร

"การลอยอังคาร"

 ในความเชื่อของคนไทย การลอยอังคาร เสมือนเป็นการฝากบุคคลผู้ล่วงลับ อันเป็นที่เรารักของเราไว้กับแม่พระคงคา เจ้าแม่นทีผู้รักษาน้ำ เพื่อจะได้อภิบาลดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับนั้น ให้มีความร่มเย็นเป็นสุข แม้จะเกิดในภพใดๆ ก็ขอให้อยู่เป็นสุข เฉกเช่นสายน้ำที่มีแต่ความชุ่มเย็นอีกทั้ง การลอยอังคาร ยังเปรียบได้เสมือนสัญลักษณ์ ที่สื่อบอกไปยังผู้ที่ยังดำรงชีวิตอยู่ ถึงการละวางสิ่งทั้งปวง ไม่ยึดมั่นถือมั่น แม้แต่ร่างกาย สังขารทั้งหลาย โดยเมื่อชีวิตแตกดับ ร่างกายก็จะกลับคืนสู่ธาตุต่างๆที่มาประชุมกันตั้งแต่แรกเริ่ม คงเหลือไว้แต่เพียงผงธุลี ฝากไว้ในอากาศ ในดิน ในน้ำ กลับคืนสู่บ้าน ... อันเป็นนิรันดร์และแท้จริงของสรรพสิ่งทั้งมวลในประเทศไทยการจัด พิธีงานศพ ที่นิยมปฎิบัติกันในปัจจุบันนั้น ลำดับขั้นตอนของ การลอยอังคาร ถือว่าอยู่ในลำดับขั้นตอนสุดท้าย

Top 10 Best Product in Computers and Accessories 2017 Top 10 Best Product in Sports and Outdoors in 2017 Top 10 Best Products in Home and Decors For 2017 TOP 10 Best Product In Clothing And Shoes For 2017